Privacy beleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht op grond van Europese privacywetgeving. Ook de Flits beheert persoonsgegevens van leden, donateurs, belangstellenden en bezoekers. In de meeste gevallen betreft dit alleen naam, telefoon, adres en/of emailgegevens. Hoe wij met deze gegevens omgaan binnen het kader van de AVG kunt u nalezen in ons privacy beleid. U kunt ten alle tijden de gegevens die wij over u beheren opvragen bij de secretaris en waar nodig correcties aan laten brengen (secretaris@deflits.nl).