Zodra het kan!

Eddy Gerretsen

Wanneer we voor u kunnen gaan spelen weten we nog niet maar dat we gaan spelen staat als een paal boven water. In de tussentijd gaan we door met repeteren, het bouwen van decorstukken, het inrichten van een veilig theater en vooral met verheugen.

Want HET GEBEURT zodra het kan.