Voorjaarsproductie MoederharD afgelast

Eddy Gerretsen

In gevolge de recente overheidsmaatregelen komt onze voorjaarsproductie MoederharD helaas geheel te vervallen.
We kijken nog naar mogelijkheden de productie later alsnog te brengen, maar daarover is nu nog niets te zeggen.